Antiquarenbeurs Mechelen

 
 

Exhibitor

Antiquariaat Tanchelmus
Van Vaerenberghstraat 51-53
2600 Berchem
Belgium

Contact

Walter Van den Bergh

Phone

+32 (0)496 80 81 92 +32 (0)496 80 81 92

Email

walter.vandenbergh@tanchelmus.be

Website

www.tanchelmus.be

DAMHOUDER, Joost de (1507-1581) Practycke in civile saecken, seer nut, profijtelijck ende noodich allen schouten, borgermeesteren, schepenen ende andere rechteren. bijgevoegd Practycke in criminele saken, seer nut ende profijtelijck allen souverains, bailjous, borgermeesters, ende schepenen, &c. Hier is noch by ghevoeght d'ordonnantie op 't stuck van de criminele iustitie in dese Nederlanden. 2 werken in 1 band. 4to. perkamenten band (vervuild) [XXXVI],592,[31]blz. [VIII],264,3-59 Met portret van de auteur op beide titels, 14 paginagrote
gravures in het eerste werk en 56 houtsnede-illustraties in de tekst van het
tweede werk.
Fraai exemplaar. Een verhandeling over strafrecht, het eerste werk in zijn soort gepubliceerd buiten Italië, dat een blijvende invloed uitoefende in Europa. Het geeft een overzicht van de zestiende-eeuwse wetgeving, vervolging en bestraffing van misdrijven als doodslag, godslastering, muiterij, valsheid in geschrifte, inbraak, overspel, verkrachting, corruptie, overspel, incest, sodomie, brandstichting, etc. Dit alles wordt geïllustreerd door fraaie houtsneden waarop scènes uit de strafprocedure en justitie, inclusief marteling. Een belangrijk deel is gewijd aan hekserij, volgens Damhouder 'een gruwelijke misdaad die te vaak onbestraft bleef vanwege de onwetendheid van magistraten'.
Back to Top